Berbagi Berita dan Cerita

DISQUS

Wednesday, 8 May 2013

Perbedaan Mukmin dan Muslim

 


 Serupa tapi tak sama,itu perbedaan mukmin dan muslim. Menjadi muslim memang mudah dengan hanya mengucapkan dua kalimah syahadat kita sudah dianggap orang muslim,tetapi hanya orang-orang mukmin saja yang layak digelar muslim sebenar. Itu memang persoalan kita yang mencari arti mukmin sejati disisi Tuhan Yang Maha Esa karena semua boleh bergelar muslim,tetapi siapakah dimaksudkan mukmin itu?..

               Sikap Orang Muslim

   Orang muslim hanya mengiyakan dan sekedar mempercayai ajaran islam,sedangkan orang mukmin bukan sekedar mengiyakan tetapi meyakini bahwa Allah tempat bergantung,dan nabi Muhammad itu utusanya,setiap ajaranya wajib diikuti. Orang muslim ada kalanya melanggar ajaran islam sama ada secara sengaja ataupun tidak,tetapi orang mukmin senantiasa takut untuk melanggar hukum Allah SWT. Mereka berhat-hati supaya tidak terjerumus ke kancah dosa yang menjerumuskan mereka kedalam neraka.

   Justru,tiada pilihan selain orang muslim itu perlu menjadi mukmin untuk menjamin dirinya terselamat dari pada api neraka. Bagaimanapun,itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan kerena  kita sebagai manusia banyak salah dan hilafnya,kita senantiasa diuji oleh Allah atau diri sendiri didalam menghadapi kehidupan ini.

              Ciri-ciri Seorang Mukmin

   Namun,itu bukan penghalang kita untuk menjadi individu seorang mukmin. Ciri individu seorang mukmin menurut Imam Hasan al-Banna dan ciri pertama ialah akidah yang sejahtera. Akidah yang sejahtera mendorong seseorang itu tidak menyekutukan Allah,menunaikan ajran Nabi,meyakini setiap kelakuanya ada balasanya sama ada didunia atau aherat nantinya,dan tidak boleh mengkafirkan orang.

   Sifat mukmin didalam al-qur'an berpandukan kepada surat al-Mukminun yang dipecahkan kepada 10 ciri termasuk khusyuk dalam sholat serta menjauhi perbuatan dan perkataan sia-sia. Ini bisa dijadikan rujukan untuk menilai diri kita apakah sudah mencapai tahap mukmin atau masih dalam golongan seseorang yang cuma sekedar muslim.
Adbox